Terug naar het overzicht

De osteopathie behandeling

Osteopathie behandeling

De osteopaat behandelt geen syptomen of ziekten, maar de gehele mens als individu. De behandelingsduur is daarom zeer afhankelijk van het individuele geval. Wel kan een globaal verloop van de behandeling beschreven worden.

De eerste behandeling

In de eerste behandeling komt de osteopaat tot zijn indicatiestelling, zijn osteopathische diagnose. Hij onderzoekt de mens totaal en stelt de aanwezige disfuncties als oorzaak van de klachten vast. De meest urgente disfuncties worden zoveel mogelijk in het eerste consult behandeld. Heeft de patiënt acute klachten, dan zal de osteopaat deze eerst behandelen. Een langdurige of zeer intensieve behandeling wordt vermeden.

De volgende consulten

De osteopaat heeft een bewegingsvermindering behandeld en de norm van beweeglijkheid hersteld. Het is nu aan het lichaam zelf om zich deze beweging weer eigen te maken. Meestal twee tot drie weken later, bij acute klachten eerder, onderzoekt de osteopaat de gehele patiënt opnieuw. Daarbij let hij erop hoe op de eerste behandeling is gereageerd. Aan de hand van deze reactie kan de osteopaat nu meer specifiek vaststellen hoeveel behandelingen nodig zijn en over welke tijdspanne de behandelingen zullen verlopen.

In het tweede consult wordt meestal intensiever behandeld dan bij het eerste consult. Vervolgconsulten vinden plaats met tussenpozen van twee tot zes weken.

Er zijn klachten en oorzaken die in twee behandelingen al opgelost zijn. Gecompliceerde problemen en complexe aandoeningen hebben echter vaak meer dan zes behandelingen nodig. Na een behandelperiode waarbij de problemen opgelost zijn, is een controle behandeling van een half jaar aan te bevelen. Enerzijds kan hierbij gecontroleerd wordt of het lichaam inderdaad het nieuwe gezonde evenwicht zelf kan behouden, anderzijds kan een controle als preventie gezien worden.