Terug naar het overzicht

Filosofie van Osteopathie

Filosofie van Osteopathie

Osteopathie gaat uit van het principe dat het lichaam pas goed kan functioneren als er voldoende mobiliteit aanwezig is. Hier liggen 4 basisprincipes aan ten grondslag.

“Leven is bewegen en bewegen is leven”

Alles in ons lichaam moet bewegen om te kunnen leven. Dit principe geldt voor alle grote, maar ook voor alle kleine bewegingen binnen een gewricht, orgaan, schedel of zenuwstelsel

“Het lichaam functioneert als een eenheid”

Klachten die zich uiten op een bepaalde plek in uw lichaam kunnen wijzen op bewegingsverlies van een ander deel van uw lichaam. De plek van de klacht en oorzaak kunnen daarom verschillen.

“Het lichaam probeert altijd zo optimaal mogelijk te functioneren”

Bewegingsverlies in uw lichaam hoeft niet direkt tot klachten te leiden, uw lichaam beschikt over een zelfregulerend vermogen om het bewegingsverlies of functieverlies te compenseren. Echter, het houd een keer op, dan komen de lichamelijke klachten.

“Structuur en functie van het lichaam zijn wederkerig van elkaar afhankelijk”

Structuur en functie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en als zodanig beïnvloeden zij elkaar. Voor het optimaal functioneren van het menselijk lichaam is het noodzakelijk dat de afzonderlijke delen van het lichaam hun functie op natuurlijke wijze kunnen uitoefenen.